Appartementsbouw Schilde

Appartementsgebouw | Modern | Nieuwbouw | Professinele Opdrachtgever | Wonen

Dit is een werf die ik op vraag van de bouwheer heb overgenomen van een collega louter voor de opvolging van de werken ; ontwerp, vergunning en aanbesteding zijn door de collega uitgevoerd.  Het is een project met kleineappartementen voor de verkoop.

Als een werf overgenomen wordt gaat de aansprakelijkheid eveneens over.  Voor de uitvoering zijn de plannen op punt gesteld.  Verder is de werf gewoon begeleid met de controle van de werken, de verslagen van de werfbezoeken en de coördinatie van de informatie.

Voor deze werf zijn soilmixwanden gebruikt voor de parkeergarage; dit is een variant op de secanspalenwanden waarbij dan onder druk een cement/waterspecie gemengd wordt met de bestaande grond.

Een buur had installaties bevestigd op de scheidsmuur van de bestaande achterbouw die afgebroken werd ; hij had de muur niet overgenomen en zodoende ook geen rechten op de muur verworven.  De normale regeling zou zijn dat de buur de tijd kreeg om zijn installaties te verwijderen ; de bouwheer is zo welwillend geweest om het gedeelte van de muur met de installaties te behouden, wat geleid heeft buiten een meerkost tot een zekere complexiteit in de uitvoering.