Villabouw Schoten

Hedendaags | Nieuwbouw | Private Opdrachtgever | Villa | Wonen

De woning is bestemd voor een koppel binnenschippers, het zijn jonge dynamische mensen die een bedrijf leiden met verschillende schepen.  Het bureau op de eerste verdieping is de nieuwe ‘brug’ ; van boven uitkijkend nu niet meer over de boeg van het schip, maar op een natuurgebied.

Het woongedeelte opgevat als loft, een open en doorlopende ruimte  met verschillende zones.  Zeker bij grote ruimtes is het belangrijk deze ruimte te verdelen in verschillende zones met elk een eigen sfeer zodat voor elk gemoed een ruimte aangepast is aan het gemoed op dat moment ; hier is een open ruimte met hoog direct zonlicht waar de kinderen kunnen spelen, imposante keuken met een lange toog voor de dans van het voedsel, een lagere zone met een laag licht om ‘sub rosa’ de maaltijd te delen, een zone met hoog licht en mooi zicht om te zitten en verpozen.  Het bureau op de verdieping maakt deel uit van de open ruimte.

De dienstruimtes zijn een van buiten naar binnen doorlopend blok met garage, berging en inkomzone die in de ruimte niet aanwezig is.

Technisch is de woning eerder vooruitstrevend.  Metselwerk met dunmortel dat een ruw en strak karakter geeft aan de stenen.  Zoals alle nieuwe woningen zeer goed geïsoleerd.  Balansventilatie met kanalen die in de betonplaat ingestort zijn, balansventilatie is een zinnige investering.  Beglazing met drievoudig glas ; de meerkost in vergelijking met dubbelen beglazing is verantwoord met het betere akoestische comfort, isolatiewaarde vergelijkbaar met de spouwmuren van de jaren ’70.  Vloerverwarming met condenserende ketel en sturing via domotica.  We hebben overwogen een verwarming met warmtepomp te voorzien ; de bestaande systemen op de markt hebben ons niet kunnen overtuigen.

In stijl is ernaar gestreefd om een zo gewoon mogelijke woning te maken ; geen woning voor de boekjes, maar een woning om in te leven ; een woning met een grote vanzelfsprekendheid, maar wel zorgvuldig en doelgericht ontworpen.  Er is veel belang gehecht aan de overgangen van binnen naar buiten, aan licht en gekozen zichten.  Woning met aanzetten voor de bouwheer om zelf een interieur te maken naar de eigen voorkeur.